Platteweg upgrade

Ik had drie maanden geleden aan gemeente Reeuwijk gevraagd of ze de weg die voor ons huis ligt wilde ophogen aangezien bij elke regenbui het water meer dan een week bleef staan. Hierdoor werd de berm ook helemaal kapot gereden. Gisteren heeft een aannemer in opdracht van de gemeente de weg geegaliseerd en opnieuw geasfalteerd. Gemeente Reeuwijk you Rock, ziet er weer super uit!